Kdo jsme

Milost Hradec Králové

Patříme do letničně – charismatického hnutí, které se vyznačuje osobním vztahem s Bohem a životem podle Bible. Jsme součástí Církve víry Milost, jejíž sbory se nachází v různých městech České republiky a jsme státem uznanou a registrovanou církví, ale nejsme jím dotováni.

Naše církev je uskupením lidí, kteří se obrátili k Bohu, poznávali Ho a žili dle odkazu Ježíše Krista. Snažíme se dát odpovědi lidem, kteří hledají smysl života a skutečné křesťanské hodnoty. Důležitou součástí našich shromáždění je důkladné a systematické seznamování s texty Písma – Bible. Lidé dostávají porozumění tomu, jak žít, jak se dostat z těžkých neřešitelných situací a jak poznat Boží vůli pro svůj život a naplnit ho.

Pořádáme také přednášky pro širokou veřejnost na téma věda a víra, programování života, platí slova bible i v 21. století, a mnoho dalších. Naši církev také pravidelně navštěvují hosté ze zahraničí, kteří zastupují podobná křesťanská společenství.

Čemu věříme

Věříme, že Bůh, který stvořil Zemi, vesmír a vše v něm, existuje (Otec, Syn - Ježíš Kristus a Duch Svatý). Věříme, že každý člověk byl stvořen Bohem, je jedinečný a Bůh má pro každého svůj specifický plán. Věříme, že Ježíš Kristus je synem Božím, který dobrovolně obětoval svůj život za nás. Věříme v pravdivost Bible a její principy uplatňujeme v každodenním životě.

Kontakt

Milost Hradec Králové
Habrmanova 1699/34a
50002 Hradec Králové

otazky@milost-hradec.cz
www.milost-hradec.cz

Čťvrtek večer od 18:15 hodin
Neděle dopoledne od 10:15 hodin

o nás

Patříme do letničně - charismatického hnutí, které se vyznačuje osobním vztahem s Bohem a životem podle Bible.

Jsme státem uznanou a registrovanou církví, ale nejsme jím dotováni.

Naše církev je uskupením lidí, kteří se obrátili k Bohu, poznávají Ho a žijí dle odkazu Ježíše Krista.